Bài thơ đèn giao thông hay ở Việt Nam

Công ty sản xuất đèn tín hiệu giao thông và thi công nút đèn giao thông giới thiệu đến bạn đọc bài thơ “ĐÈN GIAO THÔNG”, mời bạn đọc tham khảo:

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng đi chậm lại thôi,
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau
Bé ngoan, bé nhớ làu làu
Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi

Nguồn bài thơ đèn giao thông, sưu tầm trên mạng internet – công ty sản xuất đèn giao thông 2021.

bai-tho-den-giao-thong