60 km quốc lộ Quảng Ngãi không có đèn đường

Bản tin thông tin an toàn giao thông, về 60 km quốc lộ qua tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Công ty thi công lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và sản xuất đèn giao thông tại tất cả các tỉnh và thành phố tại Việt Nam.

Tuyến quốc lộ 1 xuyên qua tỉnh Quảng Ngãi, với quãng đường được thi công khoảng 100km.

Tại dự án giao thông đường bộ này, có khoảng 60km đường giao thông chưa có hệ thống chiếu sáng.

Chưa có đèn đường trên quãng đường dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Thi công đèn giao thông, tuyến đường kéo dài từ huyện Bình Sơn đến thị xã Đức Phổ.

Thiếu hệ thống chiếu sáng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông tại quãng đường này.

Địa phương này lên kế hoạch đầu tư thi công hệ thống điện chiếu sáng cho gần 60km quốc lộ trên.

Chi phí đầu tư ánh sáng cho đoạn đường khoảng 146 tỷ đồng.

Quảng Ngãi sẽ đầu tư hệ thống điện trước cho 36 km, cho giai đoạn 1, 24 km còn lại sẽ đầu tư sau.

Dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng được thông qua vào ngày 22/5/2023.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì dự án.

Bản tin công ty sản xuất đèn tín hiệu giao thông và thi công nút đèn giao thông toàn quốc #2024.