Đề xuất sửa chữa thi công cầu phao Ninh Cường

Bản tin công ty sản xuất đèn tín hiệu giao thông và công ty lắp đặt thi công đèn an toàn giao thông tại Việt Nam.

Thông tin giao thông cung cấp từ sở giao thông vận tải tại tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Công ty sản xuất đèn tín hiệu giao thông và lắp đặt, thi công đèn tín hiệu giao thông tại Việt Nam.

Sở này đề xuất tháo dỡ dầm cầu phao Ninh Cường, bao gồm: khung pano, dầm ngang, dầm dọc, ván mặt cầu và các chi tiết liên kết cũ.

Sau khi tháo dỡ sẽ tổ chức thi công làm lại cầu đảm bảo đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Đinh Xuân Hùng, cho biết, Sở đã có văn bản gửi các đơn vụ chủ quản, về việc sửa chữa đột xuất công trình thay thế khẩn cấp dầm Bailley.

Việc thi công nhằm đảm bảo trật tự ATGT cầu phao Ninh Cường, tỉnh Nam Định.

Sở đề xuất tháo dỡ toàn bộ dầm bao gồm khung pano, dầm ngang, dầm dọc, ván mặt cầu và các chi tiết liên kết.

Phương án thi công thay thế là dùng 2 bộ dầm Bailley từ kho dự phòng của Bộ GTVT.

Cùng với đó là vệ sinh, sơn lại hệ dầm Baillay trước khi lắp đặt thay thế hệ dầm cũ và tiến hành kiểm định.

Kinh phí dự kiến thực hiện dự án giao thông này là khoảng 2 tỷ đồng.

Cầu phao Ninh Cường có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo giao thông an toàn tại QL37B.

Sau nhiều năm sử dụng, cầu cần thi công sửa chữa để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Bản tin thi công đèn tín hiệu giao thông và sản xuất đèn giao thông tại Việt Nam https://dengiaothong.org

Thi công sửa chữa cầu phao Ninh Cường
Thi công sửa chữa cầu phao Ninh Cường